Educador Social

Clara Rojas Casademunt

“ S’ha de gaudir la vida, dia a dia”

Diplomatura en Infermeria. Universitat Autònoma de Barcelona.

Diplomatura en Educació Social. Universitat Ramón Llull.

 Curs Psicològia i alimentació en l’oncologia.

Curs nutrició i cáncer. Universitat Gimbernat.

Curs violencia familiar. Universitat Ramón Llull.

Curs valoració grau de dependencia. Departament d’afers socials de Catalunya.