QUALITAT DE VIDA

Centre de dia

En el cas que estigui interessat a contractar serveis de centres de dia al Vallès Oriental, Residència Sauleda constitueix una de les opcions més interessants a la seva disposició. Comptem amb un equipament al poble de Sant Antoni de Vilamajor que posa a la seva disposició els recursos necessaris per a prestar una atenció adequada i personalitzada a persones amb qualsevol grau de dependència. Comptem per a això amb personal multidisciplinari i degudament acreditat, així com amb unes instal·lacions que alberguen els diferents serveis i comoditats desitjables.

Cal destacar que qualsevol persona que vulgui fer-se amb una plaça en nostre centro en règim diürn pot fer ús del nostre transport a domicili. L'atenció que prestem als nostres residents atén les necessitats específiques que presentin, amb rigorosos serveis mèdics i nutricionals, però també posa l'accent en el seu benestar anímic, tant a través de la psicologia, com amb els programes d'animació.

El nostre centre es compon de diferents espais lúdics on promovem les activitats, millorant la qualitat de vida dels nostres residents, sempre amb la tutela dels nostres professionals.

L'objectiu principal és que l'usuari que realitzi l'estada se senti integrat en un entorn familiar, fomentant la seva autonomia i participació en les diferents activitats. Disposem de tot un equip de professionals multidisciplinari que donen suport a la seva estada aconseguint una experiència positiva per al resident i les seves famílies.

Tipus de places

Privades: Es tracta d'una estada diürna està en el nostre recurs residencial des del matí fins a la tarda. En el nostre cas, l'horari d'entrada i de sortida, juntament amb la tarifa, s'adapta a les necessitats de cada cas.

Pública / Col·laboradora: És el mateix recurs que el centre de dia privat, només que el resident no ha de fer-se càrrec del pagament de la plaça. Pot optar a la plaça pública abonant l'import calculat per Benestar i Família.

Viculada: Es tracta d'una plaça amb el mateix recurs però amb una subvenció adaptada segons el grau de dependència.

QUÈ APORTEN ELS CENTRES DE DIA?

A les famílies

 1. La confiança que familiar mantindrà la seva qualitat de vida i que es treballarà per a mantenir la seva autonomia, la seva sociabilitat i les seves capacitats físiques, mentals, emocionals i conductuals en la mesura del possible.
 2. Saber que els seus majors tindran un seguiment professional de la seva salut, amb vigilància sobre el compliment dels seus tractaments i pautes mèdiques.
 3. Rebre consells i orientacions per a continuar les cures en la llar, seguint una mateixa actuació.
 4. Disposar d'hores de respir per a poder realitzar altres activitats personals o professionals, millorant així també la seva pròpia qualitat de vida.
 5. La tranquil·litat emocional de mantenir al seu major en el seu propi entorn, sense desvincular-lo de la seva casa.
 6. En casos de persones majors amb primers símptomes de deterioració, saber que el major podrà adaptar-se a poc a poc als centres de majors, facilitant així el seu posterior ingrés en residència si aquestes deterioracions evolucionen a estats més greus que dificulten la seva permanència en la llar.

A les persones majors

 1. No deslligar-se de la seva llar, del seu entorn, dels seus costums i de la seva família i, per tant, de la seva vida quotidiana.
 2. Millorar la seva psicomotricitat i la seva qualitat de vida gràcies a exercicis de fisioteràpia i rehabilitació adaptats a les seves condicions físiques.
 3. Mantenir i millorar les seves capacitats cognitives mitjançant programes d'estimulació i prevenir o retardar possibles demències.
 4. Fomentar el manteniment de la seva autonomia i independència per a la realització de les activitats de la vida diària.
 5. Mantenir-se socialment actius, en contacte amb altres persones i amb els seus entorns, mitjançant activitats d'animació, visites, excursions.
 6. Assegurar-se una correcta alimentació, equilibrada i basada en les seves necessitats nutricionals.
 7. Millorar el seu estat emocional i afrontar situacions d'ansietat, depressió, duel...