Treballador Social

Patrícia Estradera Gumbau - Treballadora Social

“Al centre, com a casa nostra, cuidem els vincles familiars i socials, evitem l’aïllament i la solitud, i fem ús del suport per la major independencia i autonomía a la vellesa”.

Licenciatura en Sociologia, Universitat de Barcelona.

Grau Treball Social, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Màster en TreballSocial Sanitari, Universitat Oberta de Catalunya.