Treballador Social

Mireia Zafón Prados

“L'actitut es el camí a l'éxit! ”.

Grau en Treball Social, Universitat de Barcelona.

Máster en Traball Social Sanitari, Universitat Oberta de Catalunya (en curso).

Formació en Pla Integral d'Atenció Individual (PIAI), Associació ACAD.

Curs d'Intervenció en Trastorns Sexuals i d'Alimentació, Universidad Antonio de Nebrija.

Curs d'Incapacitacions: Análisis de la nova reforma, Associació ACAD.

Curs de Geriatría i Gerontología Social, Universidad Antonio de Nebrija.

Curs dE'studi d'História de vida como eina d'intervenció. Alzheimer Catalunya Fundació.